Sosyal Sorumluluk

Görme Engelliler için Sesli Kitap Okuma Projesi
Görme engellilerin kitaplara erişimini sağlamak ve kitap okuyabilmesine yardımcı olmak için düzenlenen bir projedir. Sesli Kitap projesinde Sabancı Üniversitesi çalışanları görme engellilerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmuş kitap listesinden seçecekleri bir kitabı ses kayıt program/uygulamalarına okuyarak kayıt edeceklerdir. Okunan kitaplar kayıt altına alındıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi GETEM aracılığıyla görme engellilerin kullanımına açılacaktır.Proje dâhilinde kitap okumaları başlamadan önce “Okuma, Ses ve Nefes Teknikleri” konusunda uygulamalı eğitim verilecektir. Eğitimden sonra demo okumalar yapılıp GETEM’e gönderilecek, alınacak onay sonrası GETEM veri tabanında bulunan istek kitaplardan biri gönüllü tarafından seçilerek okuma ve kayıt süreci başlayacaktır.
Proje kampüste her hafta gerçekleşecektir, gün ve saati  katılımcılar ile belirlenecektir.
Engelli Bebeklere Destek Projesi
Küçükbakkalköy’de bulunan Metin Sabancı Spastik Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştireceğimiz projenin amacı; merkezde kalmakta olan devlet korumasına alınmış ya da rehabilitasyonları devam eden 0-5 yaş bebeklerle projeye katılacak gönüllülerin birebir ilgilenmesidir. Kurum tarafından bakımları titizlikle yürütülen bebeklerin ihtiyaç duydukları ebeveyn sıcaklığı ve ilgisine gönüllülerle geçirecekleri sürede ulaşmaları amaçlanmaktadır.
Proje Küçükbakkalköy’deki Metin Sabancı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde her hafta Salı günleri saat 15.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.
Engellilerin Sosyal ve Sanatsal Gelişiminine Destek Projesi
Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri ve İBB İSEM işbirliğinde gerçekleşecek proje kapsamında down sendromlu ve farklı engel gruplarındaki engelli bireylerle bir araya gelerek sanatsal ve sosyal gelişimlerine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Oyun oynama, resim yapma, parmak boyama gibi çalışmaların yanında el işi çalışmalarıyla da çocukların gelişimlerini destekleme ve özgüvenlerini arttırmaya yönelik aktiviteler gerçekleştirilecektir.
Proje Kartal İSEM’de her hafta Perşembe günleri saat 12.30-14.30 arasında gerçekleşecektir.
Okullarda Çocuk Projesi
Sabancı Üniversitesi kampüsünün çevresindeki ilkokullar ile üniversitemizin kuruluşundan bu yana çalışılmaktadır. Amacımız, ilkokulların kapanma tarihine kadar sürecek projelerimiz neticesinde çalışacağımız ilkokuldaki öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, özgüvenlerini ve yaratıcılıklarını arttırmaktır.Haftada bir defa 2 ders saatini kapsayan bu çalışmalar için hazırlanan aktiviteler Milli Eğitim müfredatı dışında olup çocukların sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunmaya, yaratıcılık ve hayal güçlerinin geliştirmeye yöneliktir. Gönüllüler ilkokul 4. sınıf öğrencileriyle, sanatsal faaliyetler, eğitsel drama, ifade becerileri, müzik gibi konularda etkinlikler düzenleyerek; film izlemek, küçük piyesler hazırlamak, çeşitli konularda tartışmalar yapmak gibi birçok eğitici ve eğlendirici faaliyet gerçekleştirecektir.
Proje Tuzla’daki Aydınlı İlköğretim Okulu’nda her hafta Çarşamba günleri saat 12.45 – 14.00 arasında gerçekleşecektir.
Hayvan Hakları Projesi
Bu projede Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı’na ziyaretler düzenlenmektedir. Haftada bir kere gerçekleştirilen bu ziyaretlerde köpeklerin bakımı, temizliği, gezdirilmesi ve taranması gibi ihtiyaçlarına destek verilmektedir. Ayrıca barınaktaki hayvanların sahiplenilmesi için çalışmalar yapılır. Bu amaçla kurulan web sitesinde hayvanları fotoğraflarıyla tanıtıp güvenilir aileler bulmaya çalışılır. Proje kapsamında zaman zaman CIP’de yürütülen çocuk projeleri ziyaret edilerek hayvan hakları ve hayvan sevgisi konusunda çocuklara etkinlikler düzenlenmektedir.
Proje Tepeören’deki Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’nde her hafta Salı günleri saat 12.30-14.30 arasında gerçekleşecektir.
Cezaevi’nde Yaşayan Çocuklara Projesi
Maltepe Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan tutuklu çocuklar ile çalışılacaktır. Tutuklu çocuklar, kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak, cezaevi ortamının kapalı atmosferinden uzak hissettirecek, kendilerini rahatlatacak etkinliklere gereksinim duymaktadırlar. Onların bu ihtiyaçlarına cevap verilmesi, cezaevinde kaldıkları süre boyunca kişisel gelişimlerine katkıda bulunulması, yakın çevresi ile iletişim ve ilişkilerinin güçlendirilmesi, uygulanacak atölye çalışmaları vasıtasıyla yapılacaktır.Kurum bünyesinde 4 adet derslik, 2 adet bilgisayar sınıfı,1 adet toplantı, seminer salonu, 8 adet atölye bulunmaktadır. Tutuklu çocukların bu ihtiyaçlarına cevap verecek etkinlik, atölye çalışması veya seminerler düzenlenecektir. Proje içeriği kurumun ihtiyaçları doğrultusunda proje grubu ile belirlenecek, İçişleri Bakanlığına sunulacaktır. Onay ve izin sürecinden sonra kurum ziyaretleri başlayacaktır.
Proje Kartal’daki Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu’nda gerçekleşecektir, gün ve saati  katılımcılar ile belirlenecektir.
 Yaşlılara Destek Projesi
Kadıköy Belediyesi’ne bağlı Sahrayıcedit Mahallesi’nde bulunan Sosyal Yaşam Evi 65 yaş üstündeki Kadıköylülerin yaşıtlarıyla bir araya gelerek sosyalleşme ortamı yaratan bir merkezdir. 09:00-15:00 arası merkezde çeşitli kurs ve atölye çalışmaları yapılmaktadır. Yaşlılar ile proje yapmak isteyen gönüllülerimiz ise Sosyal Yaşam Evi’nde yaşlıların sağlık durumuna uygun, sosyalleşmelerini destekleyecek etkinlikler düzenleyecektir. Proje içeriği grup katılımcıları ile birlikte planlanacaktır.
Proje Kadıköy’deki Sosyal Yaşam Evi’nde her hafta Perşembe günleri saat 15.00 -17.00 arasında gerçekleşecektir.
Çevre ve Permakültür Projesi
Çevreye dair sorunları ve çözümleri merkeze koyan bu projede, kıyı temizleme etkinliği, kampüs içerisinde daha sürüdürülebilir ve çevreci bir kampüs olunabileceğine dair tartışma ve kampanyaların yürütülmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında iki günlük ( haftasonu ) bir  permakültür giriş eğitimi verilecektir.
Proje kampüs içinde/sahada eğitimler Karaköy’de 2 haftada gerçekleşecektir, gün ve saati  katılımcılar ile belirlenecektir.
İşaret Dili Projesi
Projede toplumda yaşayan işitme engelli bireylerle iletişim kurabilecek kişilerin sayısını arttırabilmek amaçlanmaktadır. Üniversitemiz çalışanları arasında işaret dili bilen kişi sayısını arttırmak, işitme engelliler ve yaşadıkları sıkıntı ile ilgili farkındalık düzeyini arttırmak ve konu ile ilgili genel bilinci yükseltecek çalışmalar yapılması planlanmaktadır.
Proje kampüs içinde her hafta Çarşamba günleri saat 12.30- 14.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.
Çalışanlar için Kendini Keşfet Projeleri
Kendini Keşfet projesinde Sabancı Üniversitesi çalışanları çocuklarla; sözel-sayısal beceriler, insan hakları, toplumsal cinsiyet, kitle iletişim araçlarının önemi, eğitsel drama, ifade becerileri, çatışma-uzlaşma-barış, sanatsal beceriler başlıkları altında, eğlenerek öğrenmeye dönük aktiviteler gerçekleştirirler. Bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan Kendini Keşfet Projeleri sırasıyla;